De vierde gezamenlijke collecte van de stichting Goede Doelen Venray was, evenals de voorgaande edities, zeer succesvol en heeft bijna 77.000 euro opgeleverd. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2018.

In de week na Pasen vond de vierde gezamenlijke collecte plaats. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede doelen geld in te zamelen. Het is gebleken dat de collecteweek voor Goede Doelen Venray meer bekendheid heeft gekregen. Voor veel mensen is het inmiddels een vertrouwd verschijnsel: de envelop in de bus en in de week erna bezoek van de collectant. En met succes!

In 2015, toen collectanten van de verschillende goede doelen nog afzonderlijk langs de deuren gingen, lag het resultaat nog onder de 30.000 euro. 

De gezamenlijke collecte voor de goede doelen vond dit jaar voor de vierde keer plaats. Stichting Goede Doelen Venray bestaat uit vrijwilligers van de zestien goede doelen. Door één week per jaar gezamenlijk te collecteren namens alle goede doelen, kan de stichting Goede Doelen Venray mooie opbrengsten blijven behalen voor de aangesloten goede doelen.

Bekijk hier het overzicht met de opbrengsten per deelnemend fonds.