Ook de derde gezamenlijke collecte van de stichting Goede Doelen Venray was zeer succesvol en heeft ruim 77.750 euro opgeleverd. Dat is een stijging van ruim twaalf procent ten opzichte van de opbrengst in 2017.

In de week na Pasen vond de derde gezamenlijke collecte plaats. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede doelen geld in te zamelen. Het is gebleken dat de collecteweek voor Goede Doelen Venray meer bekendheid heeft gekregen. Voor veel mensen is het inmiddels een vertrouwd verschijnsel: de envelop in de bus en in de week erna bezoek van de collectant. En met succes!

In 2015, toen collectanten van de verschillende goede doelen nog afzonderlijk langs de deuren gingen, lag het resultaat nog onder de 30.000 euro. 

De gezamenlijke collecte voor de goede doelen vond dit jaar voor de derde keer plaats. Stichting Goede Doelen Venray bestaat uit vrijwilligers van de zestien goede doelen. Door één week per jaar gezamenlijk te collecteren namens alle goede doelen, kan de stichting Goede Doelen Venray mooie opbrengsten blijven behalen voor de aangesloten goede doelen.

Bekijk hier het overzicht met de opbrengsten per deelnemend fonds.