De vijfde gezamenlijke collecte van de stichting Goede Doelen Venray was, evenals de voorgaande edities, zeer succesvol en heeft bijna 92.000 euro opgeleverd. Dat is bijna twintig procent meer dan in 2019. Door de corona-situatie was er in 2020 helaas geen collecte.

In de laatste week van september vond de vijfde gezamenlijke collecte plaats. Ruim 250 collectanten gingen op pad om voor zeventien landelijke goede doelen geld in te zamelen. Deze keer deed voor het eerst ook de Zonnebloem mee. Het is gebleken dat de collecteweek voor Goede Doelen Venray intussen ruime bekendheid geniet. Voor veel mensen is het inmiddels een vertrouwd verschijnsel: de envelop in de bus en in de week erna bezoek van de collectant. En met succes!

In 2015, toen collectanten van de verschillende goede doelen nog afzonderlijk langs de deuren gingen, lag het resultaat nog onder de 30.000 euro. 

Stichting Goede Doelen Venray bestaat nu uit zeventien goede doelen. Door één week per jaar gezamenlijk te collecteren namens alle goede doelen, kan de stichting Goede Doelen Venray mooie opbrengsten blijven behalen voor de aangesloten goede doelen.

Bekijk hier het overzicht met de opbrengsten per deelnemend fonds.