In de laatste week van maart 2016 vond de eerste gezamenlijke collecte plaats van de Stichting Goede Doelen in Venray. Zo’n 400 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede doelen geld in te zamelen. En met succes!

In totaal is ruim € 61.400 opgehaald. Dit totaal is ongeveer anderhalf maal meer dan het totaal van de afzonderlijke collectes van de goede doelen, gemiddeld in de afgelopen jaren!

U kunt hier de opbrengst voor de deelnemende fondsen bekijken.