Lustrum editie Goede Doelen Venray!

Goede Doelen Venray organiseert de jaarlijkse gezamenlijke collecte in Venray. De vorige collectes waren zeer succesvol. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede doelen geld in te zamelen. Voor de vijfde keer op rij is er ook in 2020 een gezamenlijke collecte. I.v.m. de coronaviruscrisis gaat de collecte in 2020 niet door. We hopen de collecte nu in het voorjaar van 2021 te houden. 

Voor de vierde keer Goede Doelen Venray!

Goede Doelen Venray organiseert de jaarlijkse gezamenlijke collecte in Venray. De vorige collectes waren zeer succesvol. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede doelen geld in te zamelen. Voor de vierde keer op rij is er ook in 2019 een gezamenlijke collecte. Deze wordt gehouden van dinsdag 23 april tot en met maandag 29 april 2019. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Lia Juliana-Rommen (59) is woensdagmorgen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lia Juliana is zeer actief als vrijwilliger. Ze zet zich o.a. al jaren in als bestuurslid in diverse organen van de school waar ze werkt. Daarnaast is ze al jaren actief voor diverse collectes. Ook toen in 2016 de gezamenlijke collecte voor Goede Doelen in Venray georganiseerd werd bleef Lia niet achter en bleef actief als wijkcoördinator in het Brukske. Lees hier een artikel in Peel en Maas Venray online.

Goede Doelen Venray: De derde ronde komt er aan!

Goede Doelen Venray organiseert de jaarlijkse gezamenlijke collecte in Venray. De vorige collecte in 2017 was een groot succes. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede doelen geld in te zamelen. In totaal is ruim € 69.500 opgehaald. Dit was ruim 13% meer dan de opbrengst van 2016! De nieuw ronde van de gezamenlijke collecte wordt gehouden van dinsdag 3 april tot en met maandag 9 april 2018. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang.

Goede Doelen Venray, een initiatief om te komen tot een jaarlijkse gezamenlijke collecte.

In Venray wordt er voor vele goede doelen gecollecteerd. De inwoners van Venray zijn ruimhartig als het om giften aan die goede doelen gaat. Toch beseffen ook wij als collectanten dat de veelheid aan goede doelen het lastiger maakt steeds opnieuw keuzes te maken. Daarom hebben diverse goede doelen in Venray besloten om de handen in één te slaan en hebben “Goede Doelen Venray” opgericht. En door één week per jaar samen te collecteren voor alle goede doelen tegelijk, kunnen wij mooie opbrengsten blijven behalen. De goede doelen stappen over op het gezamenlijk collecteren. Iedereen die de goede doelen een warm hart toedraagt, kan die blijven ondersteunen. Iedereen hoeft daarvoor maar een keer per jaar te kiezen.